Kościół katolicki w Niemczech utracił rekordową liczbę wiernych

W ubiegłym roku Kościół katolicki w Niemczech utracił w rekordowo dużą  liczbę wiernych – ogłosiła Konferencja Biskupów Niemieckich. Z Kościoła odeszło nawet więcej osób niż w najgorszym do tej pory 2010 roku, kiedy wyszły na jaw przestępstwa pedofilskie wśród duchownych.

W Niemczech przynależność lub brak przynależności do Kościołów obywatele deklarują wobec urzędu podatkowego, z uwagi na sposób finansowania Kościołów. Dlatego wiadomo, że w 2014 roku Kościół katolicki opuściło 218 tysięcy osób, czyli o 37 tysięcy więcej niż w roku 2013.

Niemcy występują z Kościoła liczniej niż kilka lat temu, gdy wyszły na jaw przestępstwa pedfofilskie księży

Kilka lat temu naszych zachodnich sąsiadów poruszyły ujawnione wówczas przestępstwa pedofilskie katolickich duchownych. Zanotowano wtedy liczne wystąpienia z Kościoła, ale ostatnio jest ich jeszcze więcej.

W Niemczech są 24 miliony osób, które deklarują się jako katolicy, co stanowi 29,5 procent ogółu ludności tego kraju. Liczebność katolickiej wspólnoty z roku na rok się zmniejsza, nad czym ubolewają niemieccy hierarchowie. 

Kto nie odnajduje dłużej schronienia w Kościele, ten ulega pokusie odejścia i czyni to (w Niemczech) oficjalnie, powiedział wikariusz generalny archidiecezji kolońskiej, ksiądz Dominik Meiering.

Hierarchia Kościoła katolickiego w Niemczech nie potrafi wyjaśnić tego odpływu wiernych, którego przyczyny są mniej oczywiste niż w latach naznaczonych aferami pedofilskimi wśród duchownych, jak na przykład w 2010 roku, kiedy zanotowano ponad 180 tysięcy wystąpień z Kościoła.

Z kolei przed dwoma laty powszechne oburzenie w Niemczech wywołała afera finansowa, której negatywnym bohaterem był katolicki biskup Limburga, Franz-Peter Tebartz-van Elst. Biskup wybudował sobie luksusową rezydencję za 40 milionów euro, choć oficjalnie informowano, że będzie kosztować 2,5 miliona. Hierarcha jednak wiedział, że koszt będzie wielokrotnie większy i finansował budowę z przywłaszczonych pieniędzy, które miały być przeznaczone dla biednych, wielodzietnych rodzin.

Katolicki biskup Limburga i jego luksusowa rezydencja, wybudowana za przywłaszczone pieniądze

Katolicki biskup Limburga i jego luksusowa rezydencja, wybudowana za przywłaszczone pieniądze

W Niemczech państwo pobiera od 8 do 10 procent dodatkowego podatku na utrzymanie Kościoła wskazanego przez podatnika. Podatek ten jest przekazywany danemu Kościołowi poprzez stowarzyszenia religijne.

W 2014 roku podatek kościelny w Niemczech osiągnął wysokość 11 miliardów euro. Podatnicy, którzy deklarują, że nie wyznają żadnej religii, są od tego podatku zwolnieni.

Źródło: www.pb.pl

Polacy oczekują zmian w nauczaniu Kościoła katolickiego

Pogłębia się rozdźwięk między nauczaniem Kościoła katolickiego a poglądami Polaków na ważne sprawy społeczne – taki wniosek płynie z sondażu CBOSu.

Centrum Badania Opinii Społecznej

Ankietowani usłyszeli pytania m.in. o stosunek do antykoncepcji, aborcji, in vitro i komunii dla osób rozwiedzionych. Zapytano także o to, czy według nich Kościół katolicki powinien znieść celibat i uprościć procedurę uznawania nieważności związku małżeńskiego.

Wyniki badań wskazują na coraz większe rozbieżności między postawami wiernych a nauczaniem Kościoła. Polacy kwestionują propagowany przez Kościół typ moralności i obyczajowości. Widać to najwyraźniej u osób najmniej zaangażowanych religijnie – sporadycznie biorących udział w praktykach religijnych lub w ogóle niepraktykujących oraz niewierzących.

79 procent Polaków nie zgadza się z Kościołem w sprawie in vitro

Zdecydowana większość ankietowanych (79 proc.) chciałaby, aby Kościół zaakceptował możliwość stosowania zapłodnienia in vitro. Zdaniem prawie trzech czwartych badanych, Kościół powinien dopuszczać stosowanie środków antykoncepcyjnych (72 proc.) oraz godzić się na przerywanie ciąży w niektórych sytuacjach (73 proc.). Wśród osób określających się jako głęboko wierzące grupa zwolenników takich zmian jest mniejsza i wynosi około 50 procent.

80 proc. badanych chce, by Kościół pozwolił przystępować do komunii rozwodnikom żyjącym w nowych związkach. 69 proc. uważa, że Kościół powinien uprościć orzekanie nieważności małżeństwa. 59 proc. ankietowanych chce zniesienia celibatu

Religijność Polaków powoli słabnie

Z badań CBOS wynika, że rośnie liczba osób, które nie widzą niczego złego w zachowaniach niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego

Według danych CBOS,  po śmierci Jana Pawła II religijność Polaków słabnie – powoli, ale systematycznie. W ciągu dziewięciu lat – od  roku 2005 do 2014 – podwoił się w naszym kraju odsetek osób określających się jako niewierzące, rosnąc z 4 proc. do 8 proc.. Wyraźnie wzrósł też odsetek Polaków w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych –  z 9 proc. do 13 proc. Na razie jednak nie są to zmiany, które osłabiałyby pozycję Kościoła katolickiego w Polsce, bo nadal zdecydowana większość Polaków deklaruje się jako osoby wierzące (92 proc.) oraz mniej lub bardziej regularnie praktykujące (87 proc.).

ekai.pl

W Niemczech coraz więcej katolików występuje z Kościoła

Kościół katolicki traci wiernych również w Niemczech. W ubiegłym roku prawie 180 tysięcy osób wystąpiło tam z Kościoła; znacznie więcej niż w 2012 roku.

W 2013 roku na apostazję zdecydowało się 178805 katolików w Niemczech – tym samym został prawie osiągnięty rekordowy poziom z 2010 roku, gdy po skandalach związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci przez księży Kościół katolicki opuściło 181193 wiernych. W 2012 roku występujących było 118335. Te dane opublikowała Konferencja Episkopatu Niemiec w Bonn.

Luksusowa rezydencja biskupa Limburga za 40 mln euro, sfinansowana z pieniędzy, które miał być przeznaczone dla ubogich rodzin

Luksusowa rezydencja biskupa Limburga za 40 mln euro, sfinansowana z pieniędzy, które miały być przeznaczone dla ubogich rodzin

Ocenia się, że do ubiegłorocznych wystąpień z Kościoła mocno przyczyniła się afera finansowa, w wyniku której odwołany został biskup Limburga, Franz-Peter Tebartz-van Elst.

Biskup wybudował sobie luksusową rezydencję za 40 milionów euro, choć pierwotnie miała ona kosztować 2,5 miliona. Budowę finansował z przywłaszczonych pieniędzy, które miały być przeznaczone dla biednych, wielodzietnych rodzin. Biskup i jego wikariusz generalny Franz Kaspar stworzyli system tuszowania i maskowania pozwalający na unikanie kontroli kosztów budowy.

Kościół katolicki w Niemczech stracił również wielu wiernych po głośnej sprawie 25-letniej kobiety, która zgłosiła się do szpitala, podejrzewając, że po zaaplikowaniu jej „tabletki gwałtu” została zgwałcona. Ani pierwszy Szpital Św. Wincenta, ani szpital Św. Ducha – obydwa w Kolonii – nie przyjęły jej tłumacząc, że udzielenie jej pomocy byłoby niezgodne z etyką chrześcijańską.

Niemieccy katolicy coraz bardziej krytyczni wobec swojego Kościoła

Wśród Niemców coraz bardziej krytyczni wobec Kościoła stają się przede wszystkim katolicy. Według badań socjologów, nawet głęboko wierzący i wierni Kościołowi katolicy coraz częściej podają w wątpliwość oficjalne stanowisko Kościoła. Krytycznie patrzą, czy wręcz otwarcie kwestionują podejście Kościoła do życia seksualnego, obchodzenie się z kobietami i homoseksualistami a także stosunek do osób rozwiedzionych i chrześcijan innych wyznań.

Źródła: www.dw.de, www.dw.de