Mniej niż połowa Polaków popiera finansowanie przez państwo religii w szkole

Choć ponad 90 procent Polaków jest wyznania katolickiego, to tylko nieco ponad 40 procent opowiada się za finansowaniem szkolnej katechezy z budżetu państwa.

Takie rozwiązanie, obecnie funkcjonujące w Polsce, popiera 41,2 procent ankietowanych w sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (w tym 23,2 procent deklaruje zdecydowane poparcie). Większą grupę stanowią przeciwnicy finansowania szkolnej religii ze środków publicznych – jest ich 49 procent (w tym 36,1 procent to zdecydowani przeciwnicy). Wyrobionego zdania w tej kwestii nie ma 9,8 procent badanych

Czy nauka religii w szkołach publicznych powinna być finansowana z budżetu państwa?

Czy nauka religii w szkołach publicznych powinna być finansowana z budżetu państwa?.

Zdecydowani zwolennicy rozwiązania, o które pytano w ankiecie, zamieszkują średnie miasta (50-250 tysięcy mieszkańców). Ci, którzy są zdecydowanie na „nie” to z kolei mieszkańcy dużych miast, gdzie mieszka ponad 250 tysięcy osób osób

Leszek Jażdżewski: Kościół powinien sam płacić za religię w szkołach

Inicjatywa 'Świecka szkoła zebrała 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy o zaprzestaniu finansowania religii w szkołach z budżetu państwa.

Inicjatywa 'Świecka szkoła zebrała 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy o zaprzestaniu finansowania lekcji religii z budżetu państwa.

Skoro Kościół bierze odpowiedzialność za treść katechezy w szkole i decyduje, kto naucza religii, to powinien wziąć odpowiedzialność za jej finansowanie, mówi Leszek Jażdżewski, współorganizator akcji „Świecka szkoła”. Redaktor naczelny „Liberte!” dodaje, że skala wydatków państwa na Kościół katolicki umyka uwadze opinii publicznej

Jażdżewski mówi o kwocie 1,4 mld zł, która każdego roku płynie z budżetu państwa na katechezę w szkołach. Podkreśla, że za te pieniądze można wybudować ok. czterech tysięcy boisk, kupić uczniom laptopy, a niedożywionym dzieciom sfinansować obiady w placówkach.

Inicjatywa „Świecka szkoła” kilka dni temu zebrała wymaganych 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zaprzestaniu finansowania religii w szkołach z budżetu państwa. 5 października podpisy mają zostać złożone w Kancelarii Sejmu.

Aktywiści „Świeckiej szkoły” podkreślają, że nie są przeciwnikami kościołów, religii czy katechezy. Uważamy jednak, że sprawy wiary i jej demonstrowania zgodnie z konstytucją powinny pozostać w sferze prywatnych decyzji, nie powinny być częścią systemu szkolnego i wysiłku finansowego podatników, zaznaczają.

Dodaj komentarz

avatar