Polacy oczekują zmian w nauczaniu Kościoła katolickiego

Pogłębia się rozdźwięk między nauczaniem Kościoła katolickiego a poglądami Polaków na ważne sprawy społeczne – taki wniosek płynie z sondażu CBOSu.

Centrum Badania Opinii Społecznej

Ankietowani usłyszeli pytania m.in. o stosunek do antykoncepcji, aborcji, in vitro i komunii dla osób rozwiedzionych. Zapytano także o to, czy według nich Kościół katolicki powinien znieść celibat i uprościć procedurę uznawania nieważności związku małżeńskiego.

Wyniki badań wskazują na coraz większe rozbieżności między postawami wiernych a nauczaniem Kościoła. Polacy kwestionują propagowany przez Kościół typ moralności i obyczajowości. Widać to najwyraźniej u osób najmniej zaangażowanych religijnie – sporadycznie biorących udział w praktykach religijnych lub w ogóle niepraktykujących oraz niewierzących.

79 procent Polaków nie zgadza się z Kościołem w sprawie in vitro

Zdecydowana większość ankietowanych (79 proc.) chciałaby, aby Kościół zaakceptował możliwość stosowania zapłodnienia in vitro. Zdaniem prawie trzech czwartych badanych, Kościół powinien dopuszczać stosowanie środków antykoncepcyjnych (72 proc.) oraz godzić się na przerywanie ciąży w niektórych sytuacjach (73 proc.). Wśród osób określających się jako głęboko wierzące grupa zwolenników takich zmian jest mniejsza i wynosi około 50 procent.

80 proc. badanych chce, by Kościół pozwolił przystępować do komunii rozwodnikom żyjącym w nowych związkach. 69 proc. uważa, że Kościół powinien uprościć orzekanie nieważności małżeństwa. 59 proc. ankietowanych chce zniesienia celibatu

Religijność Polaków powoli słabnie

Z badań CBOS wynika, że rośnie liczba osób, które nie widzą niczego złego w zachowaniach niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego

Według danych CBOS,  po śmierci Jana Pawła II religijność Polaków słabnie – powoli, ale systematycznie. W ciągu dziewięciu lat – od  roku 2005 do 2014 – podwoił się w naszym kraju odsetek osób określających się jako niewierzące, rosnąc z 4 proc. do 8 proc.. Wyraźnie wzrósł też odsetek Polaków w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych –  z 9 proc. do 13 proc. Na razie jednak nie są to zmiany, które osłabiałyby pozycję Kościoła katolickiego w Polsce, bo nadal zdecydowana większość Polaków deklaruje się jako osoby wierzące (92 proc.) oraz mniej lub bardziej regularnie praktykujące (87 proc.).

ekai.pl

Dodaj komentarz

avatar