Papież Franciszek ostro krytykuje swój Kościół

Papież Franciszek ostro skrytykował postawę hierarchów Kościoła katolickiego. W przemówieniu do kardynałów z Kurii Rzymskiej wymienił piętnaście chorób Kurii i całego Kościoła, m. in. patologię władzy, bogacenie się, poczucie wyższości, narcyzm, próżność oraz „duchowego Alzheimera”. 

Papież Franciszek wskazał na wiele chorób ludzi Kościoła, m. in. bogacenie się, skamienienie umysłowe, narcyzm, oportunizm i podwójne życie

Papież Franciszek wskazał na wiele chorób ludzi Kościoła, m. in. bogacenie się, skamienienie umysłowe, narcyzm, oportunizm i podwójne życie

Franciszek w rozbudowanym przemówieniu przestrzegał przed różnego rodzaju złem, które – jak podkreślił – występuje zarówno w Kurii, jak i wśród całej hierarchii kościelnej i chrześcijan. Nawoływał do rachunku sumienia. Wymienił katalog chorób Kościoła i szczegółowo je opisał. 

Patologia władzy i skamienienie umysłowe w Kościele katolickim

Zdaniem papieża, „patologia władzy” w Kościele przybrała rozmiary epidemii. Franciszek powiedział, że niektórzy ludzie Kościoła cierpią na chorobę „poczucia nieśmiertelności, niezbędności”. Radził iść na cmentarz, gdzie – jak zauważył – można zobaczyć nazwiska wielu osób, które uważały się za nieśmiertelne i niezastąpione. 

Papież mówił też o „skamienieniu umysłowym i duchowym”, które prowadzi do tego, że ludzie Kościoła stają się „maszynami” i „księgowymi”. Inni cierpią na „duchowego Alzheimera”, czyli zapominają o swym powołaniu, zamykają się w swoich murach, popadając w „kaprysy i manie”.  

Narcyzm, duchowa pustka i podwójne życie duszpasterzy

Papież potępił też poczucie wyższości u katolickich duchownych, ich narcyzm, rywalizację i próżność oraz „schizofrenię egzystencjalną” polegającą na prowadzeniu podwójnego życia. Skrytykował duchową pustkę, której  nie wypełnią dyplomy i tytuły akademickie. Franciszek zganił duszpasterzy, którzy ograniczają się do spraw biurokratycznych i są wymagający tylko wobec innych, a nie wobec siebie. „Sami prowadzą zaś często rozwiązłe życie” – dodał papież.

Wśród plag nękających Kościół papież wskazał „terroryzm plotek” i obgadywanie innych za plecami. Franciszek napiętnował oportunizm i „ubóstwianie” przełożonych dla osiągnięcia prywatnych korzyści, a także obojętność wobec innych i myślenie wyłącznie o sobie. Skrytykował „pogrzebowe miny” i „teatralną surowość” ludzi Kościoła. Powiedział, że potrzebna jest dawka humoru. 

Materializm katolickich duchownych i ich pogoń za zyskiem 

W swoim wystąpieniu Franciszek skrytykował też gromadzenie dóbr materialnych przez duchownych, chwalenie się bogactwem oraz pogoń za zyskiem i coraz wyższą pozycją. Powiedział, że w dążeniu do tego celu duchowni czasem usprawiedliwiają wszelkie środki. 

Zdaniem papieża, niektórzy ludzie Kościoła cierpią na „ekshibicjonizm” i odczuwają przyjemność, gdy widzą swoje nazwisko na pierwszej stronie gazety. 

Kurię Rzymską – której reformę przygotowuje ze swymi doradcami – Franciszek skrytykował za złe funkcjonowanie, nieskuteczność i nadmierną biurokrację. „Kuria, która nie dokonuje samokrytyki, nie zmienia się i nie poprawia, jest nieruchomym ciałem”– ostrzegł papież i zaapelował o wewnętrzną przemianę w Kościele.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Dodaj komentarz

avatar