Apel naukowców do polskich władz w sprawie klerykalizacji kraju

Władze RP są nadmiernie uległe wobec roszczeń Kościoła w sprawach finansowych, edukacyjnych, blokowania inicjatyw legislacyjnych czy demonstracyjnego eksponowania symboli religijnych w instytucjach publicznych – pisze kilkunastu polskich profesorów w swoim apelu.

Profesor Henryk Samsonowicz

Henryk Samsonowicz, historyk

Na wstępie profesorowie zaznaczają, że nie zwracają się ze swoim apelem do Kościoła, lecz do polskich władz. Naukowcy zarzucają władzom uległość i pobłażliwość wobec kościelnych hierarchów.

Przyznają, że Kościół katolicki jak każda legalna organizacja ma prawo wyrażania swoich poglądów i  podejmowania działań w celu wprowadzania ich w życie w granicach obowiązującego prawa. Z tego jednak nie wynika, że owe postulaty – wszystkie i zawsze – mają być akceptowane i realizowane przez władze publiczne, podkreślają sygnatariusze apelu. Zaznaczają, że to stanowisko podziela wielu Polaków, a więc jest to sygnał dla polskich władz, że powinny być wierne zasadzie neutralności światopoglądowej państwa, wyrażonej w Konstytucji RP.

Zdaniem profesorów, polskie władze państwowe zbytnio ulegają roszczeniom Kościoła katolickiego w sprawach finansowych i edukacyjnych, pozwalają na blokowanie inicjatyw legislacyjnych w ważnych kwestiach społecznych (np. związki partnerskie, przemoc w rodzinie), są bierne wobec  demonstracyjnego eksponowania symboli religijnych w instytucjach publicznych. Postawa ta nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, piszą profesorowie. Zauważają, że uroczystości państwowe często mają charakter religijny, a władze publiczne stają się dodatkiem do hierarchów kościelnych występujących w roli rzeczywistych gospodarzy. Prowadzi to do degradacji państwa i obniżenia jego prestiżu w skali krajowej, a nawet międzynarodowej.

Profesor Ewa Łętowska

Ewa Łętowska, prawnik

Sygnatariusze apelu przypominają, ze ludzie Kościoła balansują na granicy prawa lub nawet przekraczają tę granicę, gdy wzywają do naruszania prawa i formułują groźby pod adresem osób rezygnujących z katechezy w szkole,  gdy zmuszają uczniów do udziału w obrzędach religijnych, domagają się ujawniania światopoglądu przez rodziców lub uczniów, obrażają publicznie ludzi niewierzących, a nawet deprecjonują najwyższych przedstawicieli polskich władz państwowych.

Częste przypadki bezczynności organów RP wobec tego rodzaju zaszłości mają bardzo negatywny skutek dla spójności społecznej i winny być zastąpione działaniami mającymi na celu pełne urzeczywistnienie ustrojowych podstaw państwa polskiego i jego porządku prawnego, tak jak tego wymaga konstytucja i inne ustawy, czytamy w apelu naukowców.

Apel podpisali profesorowie:

Profesor Jerzy Szacki

Jerzy Szacki, socjolog

Jerzy Brzeziński (psycholog)

Dariusz Doliński (psycholog)

Ewa Łętowska (prawnik)

Edward Nęcka (psycholog)

Stanisław Obirek (polonista)

Henryk Olszewski (prawnik)

Wiktor Osiatyński (prawnik)

Janusz Reykowski (psycholog)

Henryk Samsonowicz (historyk)

Jan Strelau (psycholog)

Jerzy Szacki (socjolog)

Andrzej Walicki (filozof)

Bogdan Wojciszke (psycholog)

Jan Woleński (filozof)

Mirosław Wyrzykowski (prawnik)

Źródło: wyborcza.pl

Dodaj komentarz

avatar