Deklaracja Racjonalności – reakcja na katolicki fanatyzm

Jako odpowiedzialni nauczyciele, w rękach których leży przyszłość młodego pokolenia, będziemy racjonalnie przeciwstawiać się ideologicznej indoktrynacji dzieci i młodzieży, gdyż przynosi ona niewyobrażalne szkody dla ich rozumnościpiszą autorzy Deklaracji Racjonalności.  Odpowiadają w ten sposób na deklaracje wiary postulowane przez kolejne grupy zawodowe.

„Deklaracja Racjonalności” – przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów – powstała jako odpowiedź na „Deklarację wiary lekarzy”, pod którą podpisało się około 3 tys. lekarzy i studentów, twierdząc, że podstawą ich godności i wolności jest wyłącznie „sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła”.

Już wtedy przewidywaliśmy, że w ślad za „Deklaracją wiary lekarzy” zaczną powstawać kolejne tego typu deklaracje. Również dla nauczycieli. Niestety, nie pomyliliśmy się,  mówi Jacek Tabisz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Prawo religijne nie może stać nad prawem stanowionym

Autorzy „Deklaracji Racjonalności” nie zgadzają się na stawianie jakiegokolwiek prawa religijnego nad prawem stanowionym. Historia uczy nas, że zawsze w takich przypadkach dochodzi do wzniecania wojen religijnych i tworzenia państw totalitarnych, podkreślają. I zwracają uwagę, że neutralność światopoglądowa państwa służy zarówno wierzącym, jak i niewierzącym, ponieważ zapobiega przemocy na tle religijnym i antyreligijnym.

Twórcy deklaracji z przerażeniem i politowaniem patrzą na rezygnację z najważniejszego atrybutu człowieczeństwa, jakim jest rozum, na rzecz irracjonalnych zabobonów. Niepokoi ich wizja przyszłości, którą chcą kształtować przywódcy ideologiczni, stosując rozmaite praktyki indoktrynacji. Nie chcą podporządkowywania obywateli ideologicznym przywódcom.

Szkoła powinna rozwijać rozumność

Autorzy Deklaracji Racjonalności przeciwstawiają się ideologicznej indoktrynacji dzieci i młodzieży, gdyż ''przynosi ona niewyobrażalne szkody dla ich rozumności''

Autorzy Deklaracji Racjonalności przeciwstawiają się ideologicznej indoktrynacji dzieci i młodzieży, gdyż ”przynosi ona niewyobrażalne szkody dla ich rozumności”

Działanie rozumu przejawia się w takich czynnościach, jak: wnioskowanie, dowodzenie, wyjaśnianie, sprawdzanie i interpretowanie, głosi „Deklaracja Racjonalności”. Szkoła winna rozwijać w umysłach uczniów zdolności do przeprowadzania wymienionych typów czynności we wszystkich płaszczyznach ludzkiego doświadczenia. Rezygnacja z tego zadania prowadzi do kształtowania postaw irracjonalnych i fanatycznych.

Jacek Tabisz wskazuje, że nauczyciele nie mogą zamieniać lekcji literatury czy historii w kolejną lekcję religii. Jego zdaniem, szkoła to jedno z tych środowisk, w których deklaracja wiary może zaszkodzić najbardziej. Prezes PSR mówi, że uczniowie powinni mieć prawo do neutralnego kształcenia. Powinni móc wybrać, czy chcą wierzyć, a jeśli tak – to w co.

Autorzy deklaracji zwracają uwagę, że ideologiczna indoktrynacja dzieci i młodzieży przynosi wielkie szkody w postaci fikcyjnego obrazu świata, traktowanego jak świat rzeczywisty, nerwic eklezjogennych i braku umiejętności racjonalnego pokierowania swoim życiem.

Żadna ideologia nie ma monopolu na moralność

W deklaracji czytamy, że żadna ideologia nie ma monopolu na moralność i dobro. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie wiedzy prezentującej rozmaitość punktów widzenia w całym ich bogactwie, a nie tylko okrojonej na potrzeby określonego systemu ideologicznego.

Na razie pod deklaracją podpisało się kilkaset osób, znacznie mniej niż pod „Deklaracją wiary lekarzy”. Wiele osób świeckich, ateistów nie czuje potrzeby, żeby swój światopogląd wyrażać społecznie. W ogóle trudno jest wciągnąć ludzi w coś, w czym nie ma emocji – a jedynie obywatelskie, spokojne myślenie, zwraca uwagę Jacek Tabisz.

Pomysłodawcy nadal jednak zachęcają „siostry i braci w rozumie”, aby za pośrednictwem strony Petycje.pl podpisywali się pod deklaracją.  Przekonują, że nastała pilna potrzeba rozsądnego i oświeconego przeciwstawienia się siłom ciemności i zabobonu.

Marek Raczkowski - wyższość prawa Bożego nad Kodeksem Drogowym

Na katolickie deklaracje wiary reagują również satyrycy. Rysunek Marka Raczkowskiego w portalu Gazeta.pl

Źródło: wyborcza.pl

Dodaj komentarz

avatar