Ile kosztuje nas konkordat?

Z budżetu państwa na potrzeby Kościoła katolickiego idzie rocznie ponad 1,8 mld złotych. Te przywileje gwarantuje Kościołowi konkordat.

Profesor Wiktor Osiatyński, uważa, że Polska powinna wypowiedzieć konkordat. Kościół stałby się zwykłym podmiotem życia publicznego, a nie uprzywilejowaną w państwie i prawie instytucją, mówi prof. Osiatyński. Ta uprzywilejowana pozycja sprawiła, że religia, w swoich założeniach oparta na miłości bliźniego, ustąpiła miejsca instytucji ferującej wyroki, ziejącej jadem, nienawiścią i zemstą.   

Konkordat to zysk dla Kościoła i strata dla polskich podatników

Konkordat to zysk dla Kościoła i strata dla polskich podatników
 

Wypowiedzenie konkordatu oznaczałoby dla Polski również oszczędności finansowe. Portal Money.pl policzył, ile pieniędzy z kieszeni polskich podatników dostaje Kościół katolicki. Polski rząd poprzez podpisanie konkordatu zobowiązał się do przekazywania pieniędzy na kościelne cele i okazuje się, że są to kwoty gigantyczne. Umowę z Watykanem w ostatniej chwili podpisał w 1993 roku upadający rząd Hanny Suchockiej. Pani premier była mocno związana z Kościołem, a siedem lat później otrzymała stanowisko ambasadora nadzwyczajnego przy Stolicy Apostolskiej. Ale uległość wobec Kościoła manifestują w Polsce politycy wszystkich opcji, nawet tych nielubianych przez Kościół – konkordat został ostatecznie ratyfikowany w 1998 roku przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Religia w szkołach i dotacje do katolickiej oświaty

Największym obciążeniem finansowym, jakie na państwo polskie nakłada konkordat, jest finansowanie szkolnej katechezy. Poza tym polski rząd uznał, że będzie wydawać pieniądze podatników na dotacje do katolickich uczelni oraz szkół, przedszkoli i ochronek. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski są dotowane przez Państwo, czytamy w 15. artykule konkordatu, który również przewiduje, że państwo rozważy udzielanie pomocy finansowej odrębnym wydziałom. Jest to podstawa prawna do udzielania państwowych dotacji kilku wydziałom teologicznym w całej Polsce.

Kościelnym szkołom, przedszkolom i domom opieki konkordat dał takie same prawa do dotacji, jakie mają placówki świeckie. Co roku ponad 1,65 mld złotych z naszych podatków płynie na kościelną oświatę

Kapelani, zabytki, działalność charytatywna

Umowa z Watykanem nakłada również na Polskę obowiązek utrzymywania kapelanów w szpitalach oraz w wojsku i innych służbach mundurowych. W 2011 roku budżet państwa wydał na ich pensje blisko 27 mln złotych.

Ale to nie wszystko, konkordat przewiduje kolejne wydatki na Kościół. Nasze państwo zadeklarowało pomoc w remontach zabytkowych kościołów i budynków kościelnych – na ten cel przeznacza ponad 26 mln złotych rocznie.

Hojne państwowe wsparcie uzyskuje też działalność charytatywna Kościoła – w 2011 roku Caritas otrzymał 5,5 mln złotych dotacji. Kościół niechętnie o tym mówi, ale jego działalność społeczna w przeważającej części finansowana jest z publicznych pieniędzy. Na przykład w Caritasie Archidiecezji Katowickiej aż 96 procent przychodu stanowiły środki publiczne.

Na mocy konkordatu Kościół dostaje kolejne bonusy, na przykład swobodę w prowadzeniu zbiórek pieniędzy. Artykuł 21. umowy z Watykanem przewiduje, że zbieranie przez Kościół ofiar nie podlega polskim przepisom o zbiórkach publicznych.

Fundusz Kościelny

Rząd dotuje Fundusz Kościelny kwotą około 90 mln złotych rocznie [aktualizacja – w 2018 r. ta kwota wynosiła już 156 mln złotych]. Ze środków funduszu finansowane są dopłaty do różnych składek osób duchownych, takich jak składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Warto zaznaczyć, że wysokość dopłat wielokrotnie przekracza wartości kwot przeznaczanych przez duchownych na składki, bo na przykład księża otrzymują dofinansowanie z funduszu w wysokości 80 procent. A misjonarze i członkowie zakonów nie wydają na składki ani złotówki, ponieważ dostają 100 procent dofinansowania.

Rząd proponuje biskupom likwidację Funduszu Kościelnego, w zamian za odpis od podatku w wysokości 0,5 procent. Kościół jednak obawia się, że mógłby na tym stracić.

Roczne wydatki z budżetu państwa, związane z funkcjonowaniem Kościoła katolickiego

Cel Kwota
źródła danych: KAI, MON, MEN
Koszt związany za nauczaniem religii w szkołach około 1 150 mln zł
Dotacje dla Kościelnych Uczelni Wyższych, wydziałów teologicznych, szkół, przedszkoli i ochronek 521 mln zł
Fundusz Kościelny 89 mln zł
Dotacje do remontów zabytków kościelnych 26,6 mln zł
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 19,2 mln zł
Caritas Polska 5,5 mln zł
Kapelani szpitalni 3 mln zł
Kapelani więzienni 2,4 mln zł
Kapelani Straży Granicznej 842 tys. zł
Kapelani Straży Pożarnej 745 tys. zł
Kapelani w Policji 441 tys. zł
Kapelani Biura Ochrony Rządu 150 tys. zł
RAZEM: blisko 1 820 mln zł

Nie tylko konkordat

„Konkordatowe” pieniądze z budżetu państwa oczywiście nie są jedynymi dochodami Kościoła katolickiego. Kościół zarabia na swoich wiernych – pieniądze, które od nich dostaje, nazywane są „ofiarami”, ale w praktyce najczęściej mają one charakter opłat za śluby, chrzty, pogrzeby itp. Poza tym Kościół jest największym niepaństwowym właścicielem ziemskim w Polsce – zarabia na dzierżawie gruntów i unijnych dopłatach. Czerpie też zyski z nieformalnych przywilejów – samorządy często przekazują grunty Kościołowi po symbolicznych cenach.

W sumie dochody Kościoła wynoszą, według różnych szacunków, od kilku do kilkunastu miliardów złotych rocznie. Oficjalnych danych na temat swoich dochodów Kościół nie ujawnia.

Źródła: www.money.pl, biznes.onet.pl, www4.rp.pl, polska.newsweek.pl

Dodaj komentarz

avatar