Większość Polaków nie chce religijnej „klauzuli sumienia”

Ponad połowa Polaków – 52 proc. – uważa, że w sytuacji, gdy prawo zezwala na przerwanie ciąży, lekarz nie może odmówić wykonania zabiegu, powołując się na własne sumienie.

Podpisanie przez część środowiska lekarskiego deklaracji wiary, w której lekarze uznają pierwszeństwo „prawa Bożego” nad ludzkim wzbudziło wiele kontrowersji, dlatego CBOS postanowił sprawdzić, jakie jest społeczne przyzwolenie dla tego typu działań i stosowania przez lekarzy tzw. klauzuli sumienia.

Zgodnie z ustawą, lekarz może się powstrzymać od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, musi jednak wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innej placówce. Musi też uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Głośna sprawa profesora Chazana pokazała całej Polsce, że nie zawsze tak jest.

Przeciw dyktaturze lekarskiego sumienia

Sondaż CBOS w sprawie klauzuli sumienia


Większość Polaków uważa, że lekarze nie powinni  odmawiać wykonywania określonych działań medycznych ze względu na własne poglądy – wynika z sondażu CBOS. Jeszcze większą dezaprobatę Polscy wyrażają wobec klauzuli sumienia farmaceutów, pozwalającej na odmawianie realizacji recept, np. na środki antykoncepcyjne.

Prawie trzy czwarte badanych (73 proc.) uważa, że nawet w sytuacji konfliktu sumienia lekarz nie może odmówić wydania skierowania na badania prenatalne, gdy istnieje podwyższone ryzyko wady genetycznej lub rozwojowej płodu. Blisko dwie trzecie ankietowanych (62 proc.) jest zdania, że lekarz nie może odmówić wydania skierowania na zabieg przerwania ciąży, w sytuacji gdy kobietę, zgodnie z prawem, można do takiego zabiegu zakwalifikować.

W opinii ponad połowy respondentów (52 proc.), lekarz nie może, powołując się na własne sumienie, odmówić wykonania zabiegu przerwania ciąży, jeśli prawo na to zezwala.

59 procent ankietowanych krytycznie ocenia odmowę wykonania przez lekarza zabiegu zapłodnienia in vitro, jeśli para kwalifikuje się do takiego zabiegu.

Ponad połowa badanych (55 proc.) uważa, że lekarz nie może odmówić przepisania środków antykoncepcyjnych, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych

Religijni i słabo wykształceni popierają „klauzulę sumienia”

Stosunkowo najwyższe przyzwolenie dla lekarskiej klauzuli sumienia wyrażają osoby praktykujące religijnie, z wykształceniem podstawowym, w wieku powyżej 65 lat, uzyskujące najniższe dochody. Jeśli chodzi o elektoraty partii politycznych, to najwięcej zwolenników przedkładania przez lekarzy własnego sumienia nad prawo stanowione jest wśród zdeklarowanych wyborców PiS i PSL.

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Dodaj komentarz

avatar