ONZ wzywa Watykan do wyjaśnienia sprawy abp Wesołowskiego

Komitet ONZ przeciwko Torturom wezwał Watykan do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, podejrzanego o przestępstwa pedofilskie. Watykan przyznaje, że są w tej sprawie opóźnienia.

Arcybiskup Józef Wesołowski

Abp Józef Wesołowski, podejrzany o przestępstwa pedofilskie

Zebrani w Genewie oenzetowcy eksperci ostrzegli Watykan przed udzielaniem schronienia w Rzymie osobom podejrzanym o pedofilię. Zdaniem ekspertów, Stolica Apostolska powinna zagwarantować, że jeśli zarzuty ciążące na polskim arcybiskupie okażą się uzasadnione, to będzie wobec niego wszczęte postępowanie karne lub na drodze ekstradycji zostanie on przekazany Republice Dominikańskiej. Watykan tłumaczy się, że nie otrzymał jeszcze wszystkich dokumentów z Dominikany.

Abp Józef Wesołowski w sierpniu ubiegłego roku został odwołany ze stanowiska nuncjusza na Dominikanie w związku z zarzutami pedofilii. Obciążające go zeznania złożyło pięcioro dzieci. Kilka miesięcy temu Stolica Apostolska oświadczyła polskim prokuratorom, że niemożliwe jest przekazanie Polsce arcybiskupa Wesołowskiego, bo jest on obywatelem Watykanu, a Watykan nie dokonuje ekstradycji swoich obywateli.

ONZ: Watykan odpowiada za księży na całym świecie

Komitet ONZ nie zgodził się ze stanowiskiem papieskich wysłanników w Genewie, którzy próbowali ograniczyć odpowiedzialość Watykanu, twierdząc, że jego jurysdykcja dotyczy jedynie obszaru Państwa Watykańskiego. Komitet ONZ stwierdził, że na mocy traktatu o zakazie tortur odpowiedzialność Stolicy Apostolskiej rozciąga się na podległe jej osoby pracujące na całym świecie. Komitet podkreślił, że Watykan powinien monitorować kapłanów oraz powstrzymywać i karać zachowania naruszające traktat ONZ o zakazie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Niewystarczające działania Watykanu w sprawie pedofilii

Zdaniem oenzetowskich ekspertów, działania Watykanu są niewystarczające: przypadki pedofilii księży często nie są zgłaszane władzom cywilnym, księża podejrzani o pedofilię są przenoszeni do innych parafii, a ofiary nie otrzymują należytych odszkodowań. W krytycznym raporcie Komitet ONZ wyraził żal z powodu braku otwartości Watykanu na współpracę z władzami świeckimi w sprawach przestępstw pedofilskich. Komitet wezwał Watykan, by zapewnił, że każdy ksiądz podejrzany o popełnienie przestępstw seksualnych będzie natychmiast zawieszany do czasu wyjaśnienia sprawy, aby nie mógł ponownie wykorzystywać lub zastraszać swoich ofiar.  

Źródła: noticiassin.com, sanluisobispo.com, telegraph.co.uk

Dodaj komentarz

avatar