Watykan od dziesięcioleci znał i ignorował zarzuty wobec ks. Marciala Maciela

Watykan od dziesięcioleci znał i ignorował zarzuty wobec ks. Marciala Maciela

Papież Jan Paweł II i jego główni doradcy przez większą część 26-letniego pontyfikatu nie rozumieli powagi problemu nadużyć seksualnych kleru, bagatelizując zwłaszcza niepokojące informacje o zgromadzeniu zakonnym Legion Chrystusa i jego przełożonym, ks. Marcialu Macielu Degollado – pisze agencja Associated Press.

Problemy Legionu nie były jednak nowością do Watykanu, jak wynika z 212 ważnych dokumentów watykańskich, wydanych w 2012 roku w książce „La voluntad de no saber” (Wola niewiedzy) i zamieszczonych na stronie internetowej www.lavoluntaddenosaber.com. Oto kilka wymownych faktów, udokumentowanych w   archiwum, w którym znalazło się również mnóstwo listów od biskupów i urzędników watykańskich, chwalących Maciela i jego zgromadzenie.

___  8 czerwca 1948:

⦿ Nuncjusz watykański w Hiszpanii wysyła do Kongregacji ds. Zakonów w Watykanie raport, który ma zdecydować o tym, czy nowa organizacja Maciela może zostać zaakceptowana jako zgromadzenie zakonne. Autor raportu, jezuita o. Lucio Rodrigo pisze o naruszeniach tajemnicy spowiedzi i fałszowaniu dokumentów przez Maciela, który okazuje „pewne znużenie moralne” i prowadzi życie „niezbyt pobożne, ale jednocześnie całkiem wygodne”

___  28 maja 1962:

⦿ Kongregacja ds. Zakonów podsumowuje coraz liczniejsze zarzuty wobec Maciela: W latach 1956-1958 Watykan zawiesił go w funkcji przełożonego; nakazano mu skorzystanie z pomocy medycznej, aby wyleczył się z „nadużywania” morfiny. Maciel zachowuje się w sposób „moralnie wątpliwy”, osobiście korzysta z „pokaźnych sum pieniędzy” niewiadomego pochodzenia, wskazuje „niebezpieczne” kierunki duchowe innym osobom w odniesieniu do kapłańskich ślubów czystości i wymaga od księży w swoim zgromadzeniu składania przysięgi, że nie będą krytykować swoich przełożonych.

Dzięki tej przysiędze, którą Legion oficjalnie zniósł dopiero w 2007 roku, Maciel skutecznie powstrzymywał swoich księży przed składaniem zarzutów przeciwko niemu.

„Biorąc pod uwagę charakter oskarżeń… nadszedł czas, aby zastosować ostateczne środki wobec księdza Maciela, również po to, żeby zapobiec wybuchowi wielkiego skandalu”, czytamy w podsumowaniu. Kongregacja ds. Zakonów zaleca usunięcie Maciela ze stanowiska, mianowanie nowego przełożonego zgromadzenia i wyznaczenie watykańskiego śledczego albo przekazanie Legionu Chrystusa w ręce arcybiskupa Meksyku.

Nie zrobiono niczego.

___  6 sierpnia 1979:

⦿ Nuncjusz watykański w Waszyngtonie przekazuje Kongregacji ds. Zakonów list od biskupa diecezji Rockville Center w stanie Now Jork, wraz z dziewięcioczęściowym załącznikiem zawierającym szczegółowe zarzuty wobec księdza Maciela, złożone przez dwóch byłych księży Legionu, pracujących teraz w tej diecezji. Dokumentacja zawiera:

Ksiądz Marcial Maciel Degollado przyjmuje błogosławieństwo Jana Pawła II

Ksiądz Marcial Maciel Degollado przyjmuje błogosławieństwo Jana Pawła II

⦿ 20 października 1976 – List do Maciela od księdza Juana Vacy, przełożonego Legionu w USA w latach 1971-76. Vaca pisze o nocy w 1949 roku, kiedy „hańba i moralne tortury” zaczęły się w jego sypialni i wymienia nazwiska 20 innych seminarzystów i księży, których Maciel wykorzystywał seksualnie przez te lata.

⦿ 24 grudnia 1978 – Oświadczenie innego byłego księdza Legionu, Felixa Alarcona, który potwierdza historię Vacy i zeznaje, że również był ofiarą Maciel, a także był zmuszany do zaopatrywania go w morfinę.

⦿ 21 czerwca 1979 – Podsumowanie zeznań Alarcona złożonych kanclerzowi Rockville Center, prałatowi Johnowi Alesandro, zawierające szczegółowe zarzuty. Zdaniem Alarcona, „fakt, że aktywność założyciela zgromadzenia związana z narkotykami i homoseksualizmem mogła trwać tak długo bez żadnej interwencji jest sygnałem głębszego problemu samego zgromadzenia”, pisze Alesandro. „Zgromadzenie jest ‘sektą’ poddanych reżimowi i indoktrynowanych wyznawców, niewolniczo podległych centralnej postaci”.

___  30 września 1979

⦿ Analiza dokumentów z Rockville Center przez Kongregację ds. Zakonów wykazuje, że ​​przestępstwa opisane przez Vacę miały miejsce dawno temu, a więc sprawę należy umorzyć, „zwłaszcza dlatego, że zgromadzenie jest w rozkwicie, podtrzymuje dyscyplinę i zapał”.  Jeżeli zarzuty miałyby zostać potraktowane poważnie, to należy poprosić Maciela o wyjaśnienia. Jeśli odrzuci oskarżenia, to trzeba „odpuścić”, a jeśli je potwierdzi, to powinien zostać poproszony o rezygnację z własnej woli, zaleca Kongregacja.

___  28 czerwca 1983:

⦿ List osobistego sekretarza Jana Pawła II, prałata Stanisława Dziwisza, do prefekta Kongregacji ds. Zakonów, zawierający papieską akceptację statutów Legionu Chrystusa, mimo zastrzeżeń, że zawierają one zbyt wiele reguł.

___

Ksiądz Marcial Maciel Degollado zmarł w 2008 roku w wieku 88 lat. Dwa lata po jego śmierci, po naradzie z udziałem Benedykta XVI, Watykan oświadczył: Najcięższe i obiektywnie niemoralne zachowania ojca Maciela, potwierdzone przez niepodważalne świadectwa, jawią się niekiedy jako prawdziwe przestępstwa i ukazują życie, pozbawione skrupułów i autentycznych uczuć religijnych.

Źródło: bigstory.ap.org

Dodaj komentarz

avatar