Kościół we Włoszech może zatajać przypadki pedofilii

Episkopat Włoch uważa, że duchowni nie mają obowiązku informować organów ścigania o przestępstwach pedofilskich wśród księży.

Włoscy biskupi katoliccy uznali, że nie muszą informować władz o przypadkach pedofilii wśród księży

Włoscy biskupi katoliccy uznali, że nie muszą informować władz o przypadkach pedofilii wśród księży

W ogłoszonym pod koniec marca dokumencie włoski Episkopat podkreślił: Biskup nie będąc urzędnikiem państwowym nie ma obowiązku prawnego – z wyjątkiem wymogu moralnego, by przyczynić się do dobra wspólnego – zawiadomienia władz sądowych o przypadkach seksualnego wykorzystywania nieletnich przez księży.

Włoski Episkopat powołując się między innymi na postanowienia konkordatu zdecydował, że biskupi są zwolnieni z obowiązku złożenia zeznań lub przedstawienia dokumentów dotyczących posiadanej przez siebie wiedzy lub materiałów w związku ze swoją posługą.

Ponadto Kościół katolicki we Włoszech chce wyłączyć szkolnych katechetów z obowiązku dostarczania zaświadczeń o tym, że nie byli karani za pedofilię.

We Włoszech przyjęto niedawno przepisy, której mają chronić dzieci przed osobami skazanymi w przeszłości za pedofilię. Wszyscy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach i żłobkach, ale też w innych miejscach związanych z opieką nad dziećmi – klubach sportowych, instytucjach kultury, stowarzyszeniach i organizacjach zrzeszających nieletnich itd. – będą mieli obowiązek okazać zaświadczenie o niekaralności za pedofilię.

Kościelni prawnicy twierdzą jednak, że nowa ustawa nie powinna obejmować szkolnych katechetów.

Źródła: swiat.newsweek.pl, www.polskieradio.pl

Dodaj komentarz

avatar